Novi samodejni sistem naklona za Zonzini

Stopniščni goseničar Zonzini je odslej na voljo z novim sistemom za lažji prehod z roba stopnišča na etažo ter z etaže na stopnišče. Brez tega sistema je stopniščni goseničar namreč potrebno počasi pomikati naprej in hkrati odpirati gosenice, da pristanejo na stopnicah (ter nato nadaljujemo po stopnišču dol). Novi sistem omogoča popolnoma brezskrben pomik, saj uporabnik stopniščni goseničar le pomika naprej in dvižni mehanizem sam postavi goseničar v pravilen naklon, da se gosenice odprejo in pravilno postavijo na stopnice, kjer nadaljujemo s spustom. Obratno velja tudi za prihod po stopnicah na etažo.

stopniščni goseničar