Prepoznaven nov kombi

Odslej uporabljamo novo dostavno vozilo, polepljeno s prepoznavnimi produkti podjetja. Nudimo tudi prevoze z Innoliftom.

Inlift Innolift CargoMaster