Prepoznaven nov kombi

Odslej uporabljamo novo dostavno vozilo, polepljeno s prepoznavnimi produkti podjetja. Nudimo tudi prevoze z Innoliftom.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Inlift Innolift CargoMaster